WAAROM PRYMAXX


Prymaxx Simply the Best!

 

Met het Prymaxx Safe & Easy concept naar hogere veiligheid tegen lagere kosten.

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kleine blusmiddelen heeft geleid tot een geheel nieuw concept waarmee sneller geblust kan worden.

Fase 1 van dit concept is het gebruik van de Prymaxx spray brandblusser.

Fase 2 is het gebruik van de Prymaxx 6 liter Aramide /kunststof blusser.

Fase 3 met de Prymaxx Chepp App  kunt u de controle borgen.

 

 

Naast het Safe & Easy concept kan Prymaxx de complete brandveiligheid voor u regelen van A tot Z. Van blussers/ haspels/ noodverlichting/ BMI/ BHV trainingen of anderzijds dan bent u bij Prymaxx aan het juiste adres.

Samenvatting:

Het Prymaxx concept kleine blusmiddelen houdt in dat u tegen veel lagere kosten niet alleen een betere invulling geeft aan de primaire doelstelling van het Bouwbesluit “veilig vluchten” maar dat u ook een beduidend betere invulling geeft aan het belang van uw bedrijfsvoering om brandschade maximaal te beperken: het blussen kan immers direct worden uitgevoerd door de eerste persoon/personen die de brand ontdekken, omdat in principe iedereen een spray brandblusser kan hanteren.

De kracht van het gebruik van een spray blusser:

 • Een dubbele hoeveelheid brandblussers beschikbaar.
 • Iedereen kan een spray brandblusser hanteren.

 

Op deze manier kan beduidend sneller tot het blussen worden overgegaan, in  vergelijking met een 6 liter/6 kilo brandblusser die veelal alleen door de opgeleide BHV’ers kunnen worden gehanteerd. Daarnaast is het blusvermogen van deze spray brandblusser indrukwekkend. Twee spray brandblussers  hebben een hogere efficiëntie dan een traditionele blusser van 6 kilo/6 liter.

*  Onze Prymaxx spraybrandblussers zijn getest volgens de nieuwe Europese (NEN) Norm   de EN 3-7.

 

 

 


De kracht van de 6 liter/kilo Aramide brandblusser:

 • Zijn lichte gewicht
 • Zijn grote blusvermogen 6L 34A – 183B / 6K 43A – 233B
 • Zijn grote blusvermogen 9L 43A – 233B / 9K 55A – 233B

 

Het lichte gewicht maakt het mogelijk dat de blusser eenvoudiger over grotere afstanden meegenomen kan worden. Het Prymaxx concept bestaat uit drie onderdelen waarin een snelle eerste reactie wordt gecombineerd met een progressief stijgend blus vermogen:

 

 • Spray brandblussers voor de eerste snelle reactie door de persoon die als eerste bij de brand is.
 • 6 liter brandblusser t.b.v. de blussing verzorgd door de BHV.
 • Waterslang haspel t.b.v.. een eventuele vervolg– of nablussing.

 

 

 

 

Hoe wordt het uitgevoerd:

De invoering van dit concept vereist altijd maatwerk, maar in grote lijnen moet het zo uitgevoerd worden:

 • Waterslang haspels worden zo geplaatst zijn zodat op elke plek met water geblust kan worden.
 • Eén lichtgewicht 6 liter composiet brandblusser wordt per bouwdeel (bijvoorbeeld verdieping) geplaatst bij de ingang van dat bouwdeel waar de “aanvalsroute” van de BHV’er begint.
 • De sprayblussers worden op tactische plaatsen opgehangen in het bouwdeel met een dichtheid van een orde van grootte van 1 per 150 m2 (dus globaal wordt elke 6 liter brandblusser vervangen door 2 spray brandblussers).

 

Regelgeving:

De gebouwen die onder het bouwbesluit vallen, dienen te voldoen aan het betreffende aansturingsartikel 6.27:” Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden.”

Voor de waterslang-haspels is het Bouwbesluit duidelijk: elke plek moet  bereikbaar zijn met water (waarbij de brandslang niet langer dan 30 meter mag zijn en gerekend wordt met een worp afstand van maximaal 5 meter). Indien aan bovenstaand wordt voldaan is al het overige (behoudens groot risico projecten) aanvullend.

 

Aanvullende maatregelen:

Voor de handbrandblussers is er de NEN 4001. Het voldoen aan deze norm heeft in de markt een algemeen draagvlak dat aan het aan-sturingsartikel wordt voldaan. Deze norm wordt echter in het Bouwbesluit niet hard voorgeschreven. Voor de meeste gebruiksfuncties (o.a. kantoren) wordt een plaatsing in de norm voorgeschreven van één 6 kilo/6 liter handbrandblusser per 300 m2. Prymaxx vult dit in door per bouwlaag in de aanvalsroute van de BHV één 6 liter lichtgewicht composiet handbrandblusser schuim te plaatsen met een groot blusvermogen die door de BHV’er meegenomen in het gebied wordt gebracht waar een brand is. Dit past dan ook geheel in de huidige Integrale veiligheidsbenadering van de overheid waarin met de combinatie van Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische (BIO) maatregelen de betreffende brandveiligheidsdoelstelling kunnen worden ingevuld.

Vervolgens worden dan in het bouwdeel de spray brandblussers geplaatst waardoor een situatie ontstaat dat voordat de BHV’ers ter plaatse zijn al met blussen is aangevangen.

Hier wordt dan de geest van de NEN 4001 gevolgd door op elke 300 m2 twee spray brandblussers te plaatsen. Dit geeft dan een aanvullende veiligheid boven het bouwbesluit waardoor– naast de doelstelling veilig vluchten – ook invulling wordt gegeven aan de doelstelling om schade maximaal te beperken.

Hierin zit de kracht van het Prymaxx concept: een beginnende brand wordt sneller geblust waardoor  risico  en schade veel lager is dan bij de conventionele invulling..

Lagere onderhoudskosten:

De lagere onderhoudskosten worden gerealiseerd door beide fases: het gebruik van de Aramide blusser en de sprayblusser.

 • De Aramide blusser bestaat de jaarlijkse preventieve inspectie vooral uit een visuele check waardoor de hoge reguliere preventieve onderhoudskosten vervallen. Ook vervalt de 5 jaarlijkse interne controle op corrosie. Deze blusser behoeft niet te worden opengemaakt, geleegd en her vult. Dit scheelt in de praktijk veel tijd en geld.. De kans op vroegtijdige vervanging door beschadigingen is bij de Aramide blusser minimaal. De blusser bestaat uit meerdere lagen kunststof waardoor hij minder gevoelig is voor deuken  dan stalen blussers. Kleine deuken “veren” zelfs weer terug. Deze blusser is 10 jaar onderhoudsvrij. Kortom: geen onderhoudskosten.
 • De spray handbrandblussers zijn onderhoudsvrij. Wel is een jaarlijkse gedocumenteerde visuele inspectie noodzakelijk. Deze inspectie dient achter op de blusser gedocumenteerd te worden.
 • Kortom: geen onderhoudskosten.

Uw voordelen:

 • Meer blussers
 • Sneller blussen
 • Iedereen kan blussen
 • Meer tijd voor ontruiming
 • Verhoogde veiligheid
 • Minder schade                                                                                                                                          
 • Geen Keuring
 • Lagere kosten                                                                                                                                            
 • Vaste  kosten
 • Na 5 of 10 jaar vervangen                                                   
 • Past binnen het MVO

 

Like Veiligheid!