DISCLAIMER

Deze Disclaimer heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://prymaxx.eu/ , alsmede van de dienstverlening van Prymaxx Europe B.V.

Prymaxx Europe B.V. respecteert de privacy van de bezoekers op de website en gaat vertrouwelijk om met deze informatie en de verwerking hiervan.

Op grond van de AVG wordt Prymaxx Europe B.V. aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vindt u in deze disclaimer terug welke persoonsgegevens Prymaxx Europe B.V. van u verwerkt en wat Prymaxx EuropeB.V. met deze persoonsgegevens doet.

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik wenst te maken van het contactformulier op de website, dan vraagt Prymaxx Europe B.V. u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van Prymaxx Europe B.V. en worden gebruikt om de door u gevraagde dienstverlening aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen door Prymaxx Europe B.V. worden gebruikt om u te informeren over de  producten en  diensten. Dit gebeurt enkel wanneer u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. U kunt het ontvangen van de mailingen van Prymaxx Europe B.V. te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Prymaxx Europe B.V. De  persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming, tenzij Prymaxx Europe B.V. daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Prymaxx Europe B.V.

De persoonsgegevens

Prymaxx Europe B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van het contactformulier op de website.

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Uw bericht met evt. uw persoonsgegevens.

 

AVG Grondslagen

Prymaxx Europe B.V verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

1a. Toestemming E-Learning

Prymaxx Europe vraagt toestemming aan haar opdrachtgevers voor het gebruik van bedrijf / (persoons-)gegevens ten behoeve van de uitvoering van de E-Learning.

In de E-Learning is het volgende  opgenomen: 

“Verwerking van uw bedrijf / (persoons-)gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst is noodzakelijk. Door middel van het verstrekken van  het certificaat van Prymaxx Europe B.V., gaat u akkoord met deze verwerking van uw bedrijf / (persoons-)gegevens.”

Deze toestemming wordt door de opdrachtgevers vrijelijk gegeven, naar het behalen van de E-Learning om u tot een deskundige te maken zodat u in staat bent vakkundig de Prymaxx Sprayblussers en de Aramide blussers te controleren. Het certificaat ontvangt u in uw mailbox, dit certificaat behoort bewaard te worden in de RI&E-map van uw bedrijf. Het certificaat is 5 jaar geldig.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken voor de E-Learning

 • Voor en achternaam
 • Geboortedatum
 • Laatste 3 cijfers van uw BSN
 • Bedrijfsnaam
 • E-mail adres

 

In bovenstaande alinea wordt de opdrachtgever duidelijk geïnformeerd over het doel waar de toestemming voor wordt gevraagd.

1b. Toestemming

Prymaxx Europe vraagt toestemming aan haar opdrachtgevers voor het gebruik van bedrijf / (persoons-)gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. In de offerte/ opdrachtbevestiging is de volgende alinea opgenomen:

“Verwerking van uw bedrijf / (persoons-)gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst is noodzakelijk. Door middel van het verstrekken van de opdracht aan Prymaxx Europe B.V. en/of het plaatsen van een order bij Prymaxx Europe B.V., gaat u akkoord met deze verwerking van uw bedrijf / (persoons-)gegevens.”

Deze toestemming wordt door de opdrachtgevers vrijelijk gegeven, door ondertekening van de opdrachtbevestiging c.q. offerte c.q. doordat schriftelijk akkoord wordt gegeven op de opdrachtbevestiging. Ook wordt de toestemming ondubbelzinnig gegeven: de opdrachtgever tekent voor akkoord en stuurt de offerte c.q. opdrachtbevestiging retour naar Prymaxx Europe c.q. geeft aan dat de offerte c.q. opdrachtbevestiging akkoord is.

In bovenstaande alinea wordt de opdrachtgever duidelijk geïnformeerd over het doel waar de toestemming voor wordt gevraagd. De identiteit van Prymaxx Europe B.V. is tevens in de offerte c.q. opdrachtbevestiging vermeldt.

2. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Ten tweede vindt verwerking van de persoonsgegevens plaats op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk de verkoop van de producten aan de opdrachtgever en/of levering van de diensten aan de opdrachtgever.

3. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.  Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van al het verschillende nieuws van Prymaxx Europe B.V. zoals nieuwe producten, en ander relevant nieuws. Wilt u geen nieuwsbrieven van Prymaxx Europe B.V meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard.

Uw persoonsgegevens worden door Prymaxx Europe verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van dienstverlening of verkoop. Als u het contactformulier op de website invult, of Prymaxx Europe een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u Prymaxx Europe toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatm
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • E-mail adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door uw gegevens in de webshop aan te maken  voor verzending van uw bestelde product, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Prymaxx Europe BV uw Persoonsgegevens verwerken

 • Het afhandelen van uw betalingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en dienstenbij u af te leveren
 • Prymaxx Europe B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Prymaxx Europe verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. Prymaxx Europe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaartermijn

Prymaxx Europe B.V. voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Prymaxx Europe B.V. bewaart uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter maximaal tot 7 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.

Beveiligingsmaatregelen

Prymaxx Europe heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maakt Prymaxx Europe onder andere gebruik van beveiligde computers en software.

Alle gegevens die u bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel. Dat doen we met de Secure Socket Layer (SSL).

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die tijdens het internetten worden opgeslagen op uw computer. De informatie is nodig voor het juist functioneren van een website. Cookies kunnen persoonlijke informatie verzamelen.

Cookies van Prymaxx Europe B.V zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet. Wij gebruiken cookies om u te herkennen als u ons bezoekt, maar ook om te zorgen dat onze website goed werkt en u prettig kunt winkelen. Door cookies krijgen we informatie over het gebruik van onze diensten. Zo kunnen we die verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze klanten.

Prymaxx Europe gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruik wordt. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Prymaxx Europe heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Cookies zorgen ervoor dat:

 • U ingelogd blijft en ongestoord kunt winkelen
 • Artikelen in uw winkelwagentje bewaard blijven
 • U veilig winkelt bij Prymaxx.eu
 • U reviews kunt lezen en schrijven en video’s kunt bekijken
 • De website snel is
 • De fouten en ongemak op de website kunnen opsporen
 • Wij u persoonlijk kunnen adviseren op basis van eerdere aankopen
 • U producten kunt delen via social media zoals Facebook en Google.

 

Cookies verwijderen of uitschakelen

Cookies kunt u  altijd zelf via uw browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. U ontvangt dan geen cookies meer tijdens het winkelen op Prymaxx.eu. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder ‘help’ in de meeste browsers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Prymaxx Europe en heeft
u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwering van uw persoonsgegevens sturen naar info@prymaxx.eu

 

Disclaimer wijzigen

Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van Prymaxx Europe en op de website.

Prymaxx Europe B.V. behoudt zich het recht om de Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.