BLOG

LITHIUM BATTERIJEN BLUSSEN….ECHT NIET!

Wij krijgen vaak de vraag of onze blussers een Lithiumbrand zou kunnen blussen. Wij zouden graag willen evenals andere producenten maar dit is nu nog niet mogelijk! Door niemand niet! Echter zijn er wel een aantal die roepen dat hun blusmiddel of blusser dat wel zou kunnen! LEVENSGEVAARLIJK!
Immers………. Indien er een blusmiddel zou bestaan zou de Brandweer deze zeker hebben!
Er zijn situaties bekend waarbij een elektrische auto 3 dagen onder water heeft gelegen waarbij hij opnieuw begon te branden.

Hoe zit het dan echt?
Indien een Lithiumcel overbelast of defect raakt kan hij gaan branden. Deze brand is geen metaalbrand zoals veelal gedacht wordt. Echter een chemische brand waarbij zuurstof vrijkomt en plm. 1100°C hitte.
Door deze hitte wordt de naastgelegen cel ook “aangestoken”. Dit proces noemt men thermal runway
Dit proces is niet te stoppen. Het stopt zodra de cellen allemaal zijn uitgebrand.
EN … er komt extreem gevaarlijk gas vrij deze zijn levensgevaarlijk.
één grote ademteug kan al dodelijk zijn.

Wat kun je wel doen?
Indien u uit de zeer zeer zeer giftige rook kunt blijven blus de batterij/ accu en omgeving met schuimblusmiddel.
Zorg dat de brand zich niet uitbreidt in de omgeving. Uiteraard kan dat WEL met een Prymaxx brandblusser!

Er zijn op dit moment nog geen goede genormeerde testen. Daarom zie je dat iedereen op zijn/ haar manier probeert een filmpje in elkaar te draaien waarbij, nadat het proces vanzelf is gestopt, er geblust wordt en het lijkt alsof het middel de lithiumbrand heeft geblust. Deze testen komen er wel aan maar moet er nog wel gesleuteld worden aan de blusvloeistof.

Samenvatting: blus de omgeving met schuim/ water en zoveel mogelijk koelen en BLIJF UIT DE ROOK!