Nieuw Actieplan stalbranden
14 september 2018

De landelijke Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is bang dat boeren steeds minder goed verzekerd zullen zijn nu de eisen voor brandveilige stallen worden aangescherpt. Volgens POV gaan ook verzekeraars namelijk hogere eisen stellen.

Voorzitter Ingrid Jansen maakt zich zorgen en reageert op de problematiek naar aanleiding van de stalbrand in Didam, waarbij op 31 augustus 2.500 varkens omkwamen. “Het meest afschuwelijke dat je als varkenshouder kan overkomen”, aldus Jansen. “Je moet er toch niet aan denken dat je een stalbrand hebt en ook nog eens onverzekerd bent. Daar maak ik me zorgen over.”

Het Verbond van Verzekeraars zegt zich niet te herkennen in het geluid van de organisatie van varkensboeren. “Wij kijken per veehouderij wat het risico is en welke maatregelen nodig zijn. Dierenwelzijn en veiligheid staan voorop. We hebben geen aanwijzingen dat de verzekeringsgraad onder boeren afneemt”, zegt de woordvoerder. Hij wijst erop dat de verzekeraars juist regelmatig met boeren praten om de veiligheid in stallen te verbeteren en risico’s te verminderen.

Het Actieplan Stalbranden werd in juli gepresenteerd en betreft in tegenstelling tot het eerdere Actieplan de brandveiligheid van bestaande stallen.

De varkenssector wijst erop dat de strengere milieuregels ervoor hebben gezorgd dat de brandveiligheid is afgenomen. Luchtwassers, kunststof roosters en technische installaties verhogen het brandgevaar.

download Actieplan brandveilige veestallen Rijksoverheid

Bron: AD

 

German