Dakbranden door zonnepanelen
16 oktober 2019

Zonnepanelen dak

Dakbranden door zonnepanelen

 

Het plaatsen van zonnepanelen op daken wordt tegenwoordig sterk bevorderd door de mailings die met enige regelmaat in de brievenbus vallen. “Uw huis is bijzonder geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen en op jaarbasis levert dit een enorm geldelijk voordeel op”. Wie is daar niet gevoelig voor?

 

Door Leo Porrio

Als je echter de media volgt verneem je ook dat er regelmatig problemen ontstaan door dakbranden, als er PV panelen gemonteerd zijn. PV systemen = fotovoltaïsche systemen, de officiële benaming van zonnecellen. Het NRC gaf in een recent artikel over dit onderwerp aan dat er 712.000 systemen op de Nederlandse woonhuisdaken staan, waarvan 170.000 geplaatst in 2018. Volgens cijfers gepubliceerd door de Consumentenbond zou 1 op de 10 huishoudens zonnepanelen hebben, Het gaat dus inmiddels om aanzienlijke aantallen. Hoewel het aantal dakbranden in verhouding tot het aantal zonnepanelen meevalt, het aantal incidenten op jaarbasis beloopt nog geen 1%, was er toch een reden de zaken nader te onderzoeken. ECN/TNO heeft dat gedaan in samenwerking met RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) 1).

Dakbrand door zonnepanelenSoorten systemen

Er bestaan 4 soorten PV systemen:

  1. Systemen op platte daken,
  2. Op-dak systemen,
  3. In-dak systemen,
  4. Grond- of watergebonden systemen (zonneparken).

 

Incidenten vonden met name plaats bij in-dak systemen, onderdeel vormend van de dakbedekking, terwijl de op-dak systemen op de dakbedekking gemonteerd worden, veelal pannendaken. Schattingen lopen van 30% tot wel 80% branden inzake in-dak systemen. Het systeem ligt erg dicht op de onderliggende lagen waaronder mogelijk brandbare isolatiematerialen en folies, terwijl een op-dak systeem vaak op een onbrandbare pannenlaag ligt dus op enige afstand. Informatie over dakbranden waarbij zonnepanelen betrokken zijn moet vaak uit de plaatselijke pers komen.

Brandoorzaken

Bij de recente incidenten in 2018 zijn niet altijd oorzaken gevonden, maar ondeugdelijke verbindingen worden vaak verdacht. Gebruik van connectoren van 2 verschillende merken in één verbinding  en onvakkundig monteren van stekkers door ondeugdelijk gereedschap komen vaak als oorzaak naar voren. Dit heeft te maken met de vakkundigheid van de installateur. Die moet verbeterd en liefst gegarandeerd worden. Onafhankelijke kwaliteitscontrole is de oplossing.

Kwaliteitsregelingen

Er bestaan al kwaliteitskenmerken als “Zonnekeur” van Holland Solar en Techniek Nederland (voormalige Uneto-VNI) en DEPK= Duurzame Energie Prestatie Keur. De laatste ziet toe op de kwaliteit van de installatiebedrijven die het Zonnekeur keurmerk dragen. Verder bestaat er nog een SGZE: Stichting Garantiefonds ZonneEnergie, die toeziet op de gegarandeerde financiële kant van de zaak.

Toekomst zonnepanelen

Nederland is een klein landje, maar gemeten naar de geïnstalleerde capaciteit behoren wij tot de top-3-landen in Europa. In de wereld behoren we tot de top-10. Als we de energie-transitieplannen tot 2050 van de overheid in ogenschouw nemen zal het aandeel zonne-energie sterk stijgen. Belangrijk is het om de installatieproblemen middels kwaliteitsregelingen onder controle te krijgen. Gegarandeerde kwaliteit is het doel. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de Verzekeringswereld. Van de incidenten en schades kunnen we veel leren, maar dan zullen we de verzamelde cijfers wel regelmatig onder de aandacht moeten brengen. Cijfers verzamelen via de plaatselijke pers en internet is een moeizame zaak, bovendien worden niet alle incidenten gepubliceerd.

1) Brandincidenten met Fotovoltaïsche Systemen in Nederland. ECN TNO/ RVO

Bron: Brandveilig.com

German