Verbond van Verzekeraars pleit voor betere regelgeving brandbaar isolatiemateriaal

 

 

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla waarin werd ingegaan op het gebruik van brandbare isolatiematerialen bij het isoleren van gebouwen, pleit het Verbond van Verzekeraars voor beter toezicht en betere regelgeving voor brandbaar isolatiemateriaal. In een reactie stelt het Verbond van Verzekeraars zich al jarenlang grote zorgen te maken over het gebruik van deze materialen in gebouwen.

Onbrandbare constructiematerialen

Verzekeraars stellen dat bij nieuwbouw en renovatie flinke verbeterslagen kunnen worden gemaakt. Zij vinden dat bij de bouw, daar waar mogelijk, alleen onbrandbare constructiematerialen moeten worden gebruikt. Dat moet dan in elk geval gelden voor de hoofddraagconstructie, de gevel, daken en wanden – inclusief isolatiemateriaal. Ook vinden zij dat het gebruik van schuimkunststof isolatiematerialen moet worden vermeden en wordt Eurobrandklasse A1, A2 en/of B geadviseerd. De door het Verbond opgestelde brochure ‘Brandgedrag van isolatiematerialen’ maakt inzichtelijk wat de verschillen tussen isolatiematerialen zijn en op welke plaatsen deze materialen gebruikt mogen worden.

Compartimenteringen

Verzekeraars zien ook een effectief middel in automatische blusinstallaties en compartimenteringen van (grotere) gebouwen met brandscheidingen die een brandwerendheid hebben van minimaal 60 tot 240 minuten, afhankelijk van de bestemming van het pand en de vuurbelasting. Extra aandacht – en technische specificaties en normen – zijn nodig voor zelfsluitende deuren, elektra, glas, verdiepingsvloeren en leiding- en kabelschachten.

Aanpassen Bouwbesluit

In het Position Paper Duurzaam Veilig riepen het Verbond en Brandweer Nederland eerder dit jaar al op tot het aanpassen van het Bouwbesluit, zodat brandveiligheid het uitgangspunt wordt en niet vluchtveiligheid.

 

Brandende belangen – Zembla – BNNVARA